Debetintresten rekening courant (renteloze leningen verkregen als bedrijfsleider van uw vennootschap)

Indien u als bedrijfsleider een goedkope of renteloze lening krijgt van uw vennootschap, dan verleent uw vennootschap u een voordeel van alle aard. Dit voordeel kan op twee manieren geboekt worden:

  • Ofwel worden de intresten bijgeboekt op uw rekening courant;
  • Ofwel worden de intresten belast in uw personenbelasting.

Voor het jaar 2012 bedraagt de intrestvoet op dergelijke leningen 9,5 %.

Bij de keuze van de methode waarop de intresten worden ten laste genomen, moet er rekening mee houden dat de methode twee in principe het goedkoopst is.

Bij de eerste methode zal u zowel het ontleende bedrag als de bijgeboekte intresten dienen terug te betalen.

Bij methode twee dient u op termijn enkel het ontleende bedrag terug te betalen. De intresten werden immers opgenomen in uw aangifte personenbelasting. De werkelijke kost voor uzelf is dus de belastingvoet van de schijf waarin de intresten worden belasting (doorgaans 50% + gemeentebelasting), en de sociale bijdragen die betrekking hebben op deze intresten. Het effect op de sociale bijdragen ziet u pas na 3 jaar, omdat uw bezoldiging de berekeningsbasis vormt van de sociale bijdragen binnen 3 jaar.

Nederlands

(e)Accountant - Belastingconsulent

Lidnummer 222165 3 N 02

Treurwilgenstraat 19
9030 Mariakerke
BTW: BE 0477.918.010

Tel  +32 (0)9 336.82.28
Fax +32 (0)9 336.82.29

Contact