Jaarrekening 2020 neerleggen voor eind juli 2021 (boekjaar = kalenderjaar)

De jaarrekening moet binnen de zeven maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar neergelegd worden bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB).

Jaarrekening 2020 neerleggen voor eind juli 2021 (boekjaar = kalenderjaar)

De jaarrekening moet binnen de zeven maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar neergelegd worden bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Voor een boekjaar gelijklopend met het kalenderjaar moet de jaarrekening van 2020 dus uiterlijk op 31 juli 2021 neergelegd zijn.

Een boete wegens laattijdige neerlegging wordt opgelegd als de jaarrekening pas ná de achtste maand na de afsluiting van het boekjaar neergelegd wordt, in september dus of nog later. De hoogte van de boete hangt af van het soort schema dat moet neergelegd worden, alsook van het aantal maanden dat de neerlegging laattijdig is:

Neerlegging in

Micro- of verkort schema

Volledig schema

9de maand

€ 120

€ 400

10de – 12de maand

€ 180

€ 600

Vanaf 13de maand

€ 360

€ 1.200