Bijzonder verslag bij tegenstrijdig belang (e-bvba)

Als er in een e-bvba sprake is van een tegenstrijdig belang, dan moet er gewerkt worden met een bijzonder verslag.

Als er in een e-bvba sprake is van een tegenstrijdig belang, dan moet er gewerkt worden met een bijzonder verslag.

Tegenstrijdig

In een e-bvba beslist de enige vennoot en zaakvoerder vrij wat hij doet in geval van een tegenstrijdig belang. Alleen zal hij een bijzonder verslag moeten opstellen over dit tegenstrijdige belang en dit moet hij dan samen met de jaarrekening neerleggen.

Voorbeeld

De zaakvoerder wil zijn pand verhuren aan de bvba. De zaakvoerder heeft er alle belang bij om de huur zo hoog mogelijk te houden. De bvba heeft er natuurlijk belang bij om zo weinig mogelijk huur te betalen.