Checklist verplichte vermeldingen factuur

Wat er zoal op een factuur moet staan, wordt in grote mate bepaald door de btw-wetgeving.

Wat er zoal op een factuur moet staan, wordt in grote mate bepaald door de btw-wetgeving.

Voorwaarde voor de btw-aftrek

De btw op een factuur is alleen recupereerbaar of m.a.w. aftrekbaar in de btw-aangifte indien de factuur in principe correct is.

Voor de btw betekent dit eenvoudigweg dat alles wat er volgens de letter van de wet moet staan, er ook in werkelijkheid staat. Concreet betekent dit o.m. dat uw btw-controleur de btw-aftrek in principe kan weigeren indien een van de verplichte vermeldingen ontbreekt op de factuur van uw leverancier, zoals bv. het volgnummer of uw btw-nummer. Een btw-controleur kan echter ook moeilijk doen als uit bv. leveringsbons blijkt op welke datum bepaalde goederen bij u toekwamen en de factuur van uw leverancier van een andere datum is en op de factuur enkel een factuurdatum, maar niet de datum van levering vermeld staat. In 2018 heeft de Btw-administratie, in navolging van Europese rechtspraak, echter een gematigd standpunt ingenomen. Kan uit andere feiten, zoals e-mails, een bestelbon, enz. afgeleid worden dat u de producten en/of diensten heeft aangekocht, dan kunt u alsnog de btw daarop recupereren.

Ook voor uw klanten is het uiteraard van belang dat zij van u een regelmatige factuur krijgen, zo niet riskeren zij de btw op uw facturen niet te kunnen recupereren. Zelf heeft u er echter ook belang bij om correcte of regelmatige facturen uit te reiken. Voor het uitschrijven van een onregelmatige factuur kan de Btw u immers een boete opleggen van 50 euro en dit per factuur waarop er iets ontbreekt. Het totaalbedrag van zo’n boete kan dus m.a.w. vrij snel oplopen, zij het dat dit in de praktijk dan doorgaans wel verminderd wordt, maar dan nog natuurlijk.

Houd er bij de zgn. RPR-vermelding rekening mee dat de indeling van de gerechtelijke arrondissementen sinds 01.04.2014 gewijzigd is, nl. georganiseerd op basis van de hoven van beroep. Mogelijk moet u sindsdien dus een andere stad vermelden, eventueel aangevuld met de stad waar de ‘lokale’ zittingsplaats gevestigd is (bv. ‘RPR Mechelen’ vervangen door ‘RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).